O víně

Kategorie vín podle cukernatosti.

 

Stolní víno – víno z hroznu, které dosáhly alespoň 11°NM cukernatosti.

Zemské víno – stolní víno, vyrobené z hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno, kde nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos, hrozny musí dosáhnout alespoň 14°NM cukernatosti.

Jakostní známkové nebo odrůdové víno – hrozny sklizené na vinici vhodné pro jakostní víno  dodržených hektarových výnosem musí dosáhnout nejméně 15°NM cukernatosti. Jakostní odrůdové víno se vyrábí nanejvýš ze tří odrůd, známkové víno z různých směsí hroznů, rmutu, moštu či vín podle stále receptury.

Jakostní víno s přívlastkem – podle stupňů cukernatosti se označují

  • kabinetní víno – hrozny musí dosáhnout nejméně 19°NM cukernatosti ,  lehčí suchá, příjemně  pitelná vína
  • pozdní sběr – cukernatost nejméně 21°NM  , sklizeň hroznu v pozdejším termínu, kvalitní, extraktivní, suchá či polosuchá vína
  • výběr z hroznu – cukernatost nejméne 24°NM, vína plná, extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, někdy s vyšším obsahem zbytkového cukru
  • výběr z bobulí – cukernatost nejméně 27°NM , vína vyrobená z vybraných hroznů, které zrály velmi dlouho na vinici. Bývají velmi plná, extraktivní, polosladká či sladká
  • víno ledové – vyrábí se z hroznu s cukernatostí nejméne 27°NM , které se sklízejí až po prvních mrazech při teplotách -7°C a nižších.
  • víno slámové – připravuje se z hroznů, které před zpracováním alespoň tři měsíce ležely na slámě či rákosu anebo byly zavěšeny ve větraném prostoru a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméne 27°NM
  • výběr z cibéb – vyrábí se pouze z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou anebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméne 32°NM

Další druhy vín

Víno košer – víno je vyrábeno podle předpisu židovského náboženství. Na celém výrobním procesu od zpracování hroznu až po zátkování láhví se musí podílet jen Židé. Účast  žen není povolena. Výroba těchto vín je zcela oddělena od výroby vín ostatních. Vyrábejí se z nejlepších hroznu a veškeré stroje i zařízení používané k jejich výrobě musí být pečlivě sterilizované. Také všechny přísady do vína musí být košer.

Víno mešní – víno se vyrábí podle liturgických předpisů a někdy i  za dozoru církevních úřadů z dokonale vyzrálých hroznů, protože se nesmí při jeho výrobě přidávat cukr ani jakékoliv jiné přísady.

Víno Svatomartinské – stejne jako ve Francii Beaujolais nuovo se u nás zavádí tradice uvádění mladých vín na trh. Ta se označují různými názvy, které naznačují, že se jedná o víno z nové úrody.

Víno Botrytické – víno je vyrobeno z výběru bobulí napadených ušlechtilou plísní Botrytis cinerea. Je to špickové víno se specifickou vůní a jemnou chutí s medovými a chlebnatými tóny.

Klaret
– bílé víno vyrobené rychlým vylisováním modrých hroznu bez jejich drcení a následného kvašení rmutu. 

Barrique – oznacením barrique na etikete znamená, že pro zrání tohoto vína (někdy i kvašení bílých vín) byly použity nové dubové sudy barrique. Vzájemným působením složek vína a vyluhovaných tříslovin dřeva získává víno vanilkové tóny ve vůni a jemnou charakteristickou chuť po tříslovinách. Pro výrobu vín zrajících v sudech barrique je třeba použít vín špičkové kvality a dodržet řadu podmínek.

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.